აეროპორტში Galeão ტერმინალში 2 დონე 0 რუკა
რუკა აეროპორტში Galeão ტერმინალში 2 დონე 0